Eva Brabcová - spisovatelka

Právo 16.12.2002, František Cinger

Vrakoviště lásky, Eva Brabcová

 

Kniha Evy Brabcové (1957) má toto téma: ohlédnutí zralé ženy za rozpadem partnerského i manželského vztahu. Téma, které každý den chodí po ulicích, téma odvěké, které je ale příběhem naprosto současným. Není to v tom, že volnost podnikání je v prvém případě synonymem uvolnění vztahu. Spíš je zřejmá aktivita žen, které nehodlají být jen pasivními vykonavatelkami mužových pokynů nebo jen podřizujícími se partnery. Emancipace žen změnila po všech stránkách podobu našeho života. Více obnažuje bolest, která ji zároveň provází. Samostatnost totiž nemá jen příjemné stránky. Zajímavé ale je, že se ženy i autorky shodují v tom, co by chtěly: partnera, kterého by si mohly vážit, měl by je rád a mohly by se na něj spolehnout. Jak ho ale poznat jinak než při srážce se životem?

Moje knížky jsou tu především

pro něžnější část lidstva a jejich cílem je čtenářky pobavit a připomenout jim,

že věk je jenom číslo, případně

pomluva či lež rodného listu,

a že sny jsou od toho, aby se plnily

 

JOUDAweb - autorka © Taťána Kubátová, e-mail:obchod@tkweb.cz, web: www.jouda.tkweb.cz            Aktualizováno: 22. 3. 2021